Terms and Conditions popup

GSEs online-vilkår og betingelser:

Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene.

Selgeren av billettene til dette arrangementet er Global Spirit Events Skandinavia AS (GSEs)

Følgende vilkår gjelder for din påmelding og deltakelse på arrangementet.

Vilkår:

 1. Ingen refusjon eller bytte av alle typer billetter, unntatt det som kreves gjennom forbrukerloven eller annet som er spesifisert av selger. Hvis en tilbakebetaling skal gjøres, kan selger kreve et administrasjonsgebyr 25% av den betalingen.
 1. GSEs forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet, omstrukturere, eller endre foredragsholdere, programmet, priser, sted og kapasitet når det gjelder antallet publikum dersom dette ansees for nødvendig.
 1. GSEs forbeholder seg retten til å kreve et gebyr for utskifting eller overføring av billett .
 1. Opphavsrett til lyd- og/eller filmopptak er reservert arrangør og arrangørs vilkår for slike opptak. (kopier kan bli  tilgjengelig på forespørsel.)
 1. Inngang til arrangementet kan nektes dersom billettene er uleselig eller GSEs ikke klarer å bekrefte kjøpet.
 1. Billetter kan ikke uten skriftlig samtykke fra GSEs videreselges eller tilbys for videresalg, inklusive nettauksjoner. De kan heller ikke brukes til reklame eller markedsføring for andre kommersielle formål eller forsøk på å øke etterspørsel etter andre varer og tjenester. Hvis en billett selges i strid med dette som er beskrevet ovenfor, forbeholder GSEs rett til å kansellere billetten uten refusjon og eier av billetten kan nektes adgang til arrangementet.
 1. Billetter vil kun bli levert via e-post . Du er selv ansvarlig for å skrive ut og å vise frem en utskrift for å få adgang til arrangementet.
 1. Du kan sponse andres billett eller deler av den. Du vil da ikke få opplyst navn eller annen personlig informasjon om personen eller personene du har sponset.
 1. I tilfellet avbestilling av arrangementet fra arrangørens side, samtykker du i en tretti dagers (30 dagers) frist før tilbakebetaling av det du har betalt for å delta på arrangementet.

Dette for å gi selgeren mulighet til å få tid til å ha mulighet til å sette opp og formidle alternative muligheter .

Lyd- og bilde

 1. Det er ikke tillat å ta opp lyd eller bilde og/eller filme under arrangementet. Mobiltelefoner skal være avslått inne i lokalene der arrangementet pågår.
 1. GSEs forbeholder seg retten til å filme og / eller ta opp lyd/ta bilder under arrangementet og å kringkaste, publisere eller på annen måte distribuere slikt audiovisuelt materiale.
 1. På samme måte har GSEs retten til å bruke bilder og film fra arrangementet i slik audiovisuelle publikasjon for reklame og andre relevante formål.

Oppmøte

 1. Denne billetten gir deg det rett til å delta på John of God- arrangementet på Oslofjord Conventions Center  for det antall dager du har betalt for.
 1. Du er innforstått med at at dette er et bønn, spirituelt healing og meditasjons-retreat, ledet av John of God.
 1. Du er innforstått med at John of Gods arbeid er et spirituelt arbeid.
 1. Du er innforstått med at helbredelse kun kan skje ved Guds hjelp, og verken arrangørene eller John of God, gir noen garantier for eventuelle helsemessige resultater i forbindelse med deltakelse på dette arrangementet.
 1. Du er innforstått med at arrangementet vil bli holdt i en stor arena, og det vil være mange mennesker og lange køer. Du garanterer at du har god nok helse til å delta og å være i en slik folkemengde, og at du vil ta alle nødvendige forholdsregler for at det skal være trygt for deg å delta under arrangementet. Inkludert i dette er at du tar medisiner og forholdregler som er gitt deg av behandlende lege eller annet autorisert helsepersonell.
 1. Du er innforstått med at du ikke under noen omstendigheter vil forstå noen beskjed fra John of God eller arrangørene, som at du skal endre noen medisinsk anvisning angitt av legen din eller annet medisinske autoriserte helsepersonell. Videre bekrefter du at du vil fortsette å følge din leges anmodninger selv om de kan synes å stride mot noen instruksjoner du får av John of God eller arrangørene av dette arrangementet.
 1. Du er innforstått med at dette er et tverrkirkelig arrangement og at folk fra alle religioner, alle raser, alle sosiale klasser, alle nasjonaliteter og alle trosretninger, er velkommen.
 1. Dette er et arrangement som er helt alkoholfritt og rusfritt alle dager arrangementet pågår. Dette gjelder også for alle boenheter knyttet til arrangementet. Arrangør forbeholder se retten til å nekte personer adgang til arrangementet og området dersom de ikke forholder seg til dette.
 1. Du samtykker i å følge alle instruksjoner i forhold til egen og andres sikkerhet i løpet av arrangementet.
 1. Du er innforstått med at du selv  er ansvarlig for å bringe medisinsk utstyr du trenger for å delta på arrangementet . Slik som rullestol, rullator, stokker, oksygen, insulin etc.
 1. Du blir bedt om å bære hvite klær under arrangementet når du deltar i meditasjon og i møte med John of God. I boenhetene eller utenom tiden når arrangementet pågår, kan hver og en selvsagt velge hvilke klær de ønsker å bruke.
 1. Du samtykker i å lese alt skriftlig materiale som du får av arrangør, samt å se

eventuelle informasjonsvideoer som blir vist av arrangør vedrørende

arrangementet. Det er ditt ansvar å holde deg orientert om hva som skal skje

under hele arrangementet.

 1. Overnatting/ bespisning.

Alle boenheter er tilgjengelig her og bookingene går direkte til Oslofjord

Convention Center og er underlagt vilkårene og betingelsene hos Oslofjord

Convention Center.